VI EDICIÓ PREMI DE NOVEL·LA

Presentació de les obres candidates fins a l’11 de desembre de 2022 | Cartell informatiu