TARDES DE LA GENT GRAN

Dilluns: tallers lúdics i dimecres tallers per al manteniment de la memòria i psicomotricitat.| Cartell informatiu