SUBVENCIONS DIPSALUT

Subvencions concedides per DIPSALUT.

  • Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07). Expedient: X2021000172, projecte “A la Tallada d’Empordà ens activem per a la millora de les condicions i els estils de vida”. Import concedit: 9.500,00 €. Import sol·licitat: 10.350 €
  • Finançament de les despeses d’inversió en equipament del consultori local (SACI) – Pm13. Expedient X2021000171. Import concedit: 422,69 €. Import sol·licitat: 680,95 €
  • Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) – Núm. d’expedient: X2021000137– Import concedit: 3.528,59 €. Import sol·licitat: 3.995,70
  • Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) – Expedient 2021/1435/X020202 (X2021000296)–  Import concedit: 3.043,50 €
  • Finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC)- Pm13. Expedient 2021/1672 (X2021000317)- Import concedit: 3.742,64 €. Import sol·licitat: 4.000 €