SUBVENCIONS 2021 – Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 (Exp. 131/2021 i 132/2021), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Despesa en manteniment via pública, enllumenat públic i abastament aigua: 36.795,65 €
  • Actuacions en camins: 1.100,00 €
  • Cooperació cultural: 6.493,35 €
  • Noves tecnologies: 740,67 €

Total fons cooperació econòmica i cultural 2021: 45.129,67 €