SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES PEL TREBALL DE CURA A PERSONES GRANS O DEPENDENTS EN L’ÀMBIT DE LA LLAR