PRESENTACIÓ LLIBRE “D’ABANTES A XURRENCAI. EL PARLAR DE L’EMPORDÀ”