PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

S’ha fet pública la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024.
La subvenció proposada pel municipi de la Tallada és de 250.000 € per a la línia 1 i de 120.000€ per a la línia 2.