OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A MATERIAL I LLIBRES. CURS 2020-2021

Benvolguts veïns i veïnes,

Ens plau comunicar-vos que, aquest mes de novembre, iniciem de nou la mesura de suport econòmic a les famílies pel que fa a les despeses derivades de l’escolarització dels vostres fills.

Aquest ajut aplica a totes les famílies amb fills/filles de 0 a 16 anys. Fixeu-vos que aquest any s’ha incorporat a l’ajut la franja d’edat fins a 3 anys.

Per poder gaudir d’aquesta ajuda cal que els vostres fills/filles estiguin empadronats al municipi de la Tallada d’Empordà com a mínim des del 6 de novembre de 2018. En el cas dels més petits (franja de 0 a 3 anys), cal que ho estiguin els pares.

També, és necessari presentar en el moment de fer la sol·licitud, la factura dels llibres o material escolar equivalent amb el segell del pagament efectuat ja sigui de l’escola o del lloc on s’ha adquirit el material.

La subvenció serà de 20 euros/alumne i per formalitzar la sol·licitud, caldrà omplir el formulari que podreu obtenir a la pàgina web de l’ajuntament www.latallada.cat.

Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament preferiblement per mitjans electrònics, a través de la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica, o bé presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

Aquesta campanya estarà oberta des del dia 9 de novembre de 2020 fins el dia 25 de gener de 2021 ambdós inclosos.

Les bases i la convocatòria d’ajuts aprovades per Junta de Govern Local, romandran publicades a la pàgina web municipal fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Ben cordialment,

L’Alcaldessa,

Maria Dolors Guàrdia Gasull.

 

Documents