NOU SERVEI: OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL IDCAT

Des de l’1 de juliol, es pot sol·licitar o bé validar la sol·licitud per a l’obtenció del certificat idCAT a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

L’idCAT és una identitat digital avançada que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans. L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, com a entitat de registre col·laboradora idCAT, valida la identitat del sol·licitant, de forma prèvia a l’emissió del certificat idCAT per part de l’Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Com es fa

Hi ha dues maneres d’obtenir la Identitat Digital (idCAT):

  • Opció A: A través del web www.idcat.cat, des del punt 1. “Sol·licitud del certificat”. En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d’identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s’emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT, i des d’ara també, l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

 

  • Opció B: El ciutadà també té una segona forma d’obtenir el seu idCAT Certificat; personant-se directament a l’OAC de l’Ajuntament. Aquest procés requerirà que passeu més temps a l’entitat de registre que l’opció A i, per tant, és recomanable introduir prèviament les dades a través del formulari habilitat.

Documentació necessària

Original i fotocòpia del NIF, NIE, DNI d’altres països (països membres de l’acord Schengen) o passaport. La documentació ha de ser vigent o estar en procés de renovació. En el cas que el ciutadà aporti el NIE sense fotografia, haurà d’aportar, a més, el passaport o qualsevol altre document oficial amb fotografia.

Podeu trobar més informació a www.idcat.cat i accedir als vídeos tutorials de l’idCAT a Youtube