FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 (exp. 97/2022 i 98/2022), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

  • Despeses en manteniment de via pública, enllumenat i abastament d’aigua: 36.795,65 €
  • Actuacions en camins: 6.493,35 €
  • Cooperació cultural: 1.100,00 €
  • Noves tecnologies: 740,67 €
  • Despeses del lloc de secretaria intervenció: 10.000 €

TOTAL FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022: 55.129,67 euros