ENQUESTA PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà està elaborant el Pla Local de Joventut 2022-2025, l’eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut al municipi. El Pla analitza la realitat del municipi, detectant necessitats i demandes de la població jove i defineix les línies estratègiques d’actuació per als propers anys.
Per tal que el Pla s’ajusti al màxim a la realitat del municipi, demanem la col·laboració de totes i tots els joves del municipi d’entre 12 i 30 anys contestant aquesta enquesta que ens permeti incorporar al Pla les necessitats reals dels joves de la Tallada d’Empordà.
Podeu accedir a l’enquesta, clicant en aquest enllaç: https://forms.gle/UAxSgtm2avwNPUpTA

Gràcies per la vostra col·laboració!