CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER A L’INGRÉS A LA SESSIÓ ACTIVA DEL COS DE BOMBERS VOLUNTARIS DE LA GENERALITAT

El bomber voluntari és un actiu de col·laboració rellevant, situat entre la resposta regional i la resposta local en la prevenció i extinció d’incendis i salvament.

El cos de Bombers té un model mixt entre el bomber funcionari i el bomber voluntari. Actualment la xarxa de parcs de bombers voluntaris a la Regió d’Emergències de Girona conté 9 parcs de bombers (Portbou, Cadaqués, Sant Climent Sescebes, l’Escala, Camprodon, Ribes de Freser, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies i Tossa de Mar). Pot ser bomber voluntari tota persona que compleixi els requisits establerts a la convocatòria però el més important és el fet que ha de complir el requisit de tenir la residència respecte al parc de bombers al qual vol ser adscrit dins la isòcrona de resposta operativa de fins a 30 minuts, fent que el ciutadans del seu municipi segurament podran acollir-s’hi.

En el següent enllaç podeu trobar tota la informació sobre terminis, requisits, proves, etc.

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/Bombers-Voluntaris/Bombers_Voluntaris_2020/

Més informació relacionada: