CANVIS EN LES NORMES DE TRÀNSIT – Patinets elèctrics

La Direcció General de Trànsit fixa noves mesures i normatives pels patinets elèctrics

Han entrat en vigor el 2 de gener i prohibeix que se circuli per voreres, zones destinades a l’ús exclusiu per a vianants, travessies, vies interurbanes, autopistes i autovies

Des del 2 de gener ha entrar en vigor un nou reial decret que regula els vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals hi ha els patinets elèctrics i altres tipus de vehicles semblants. La nova normativa i legislació, que també s’aplica a Vic, ha estat revisada i actualitzada per la Direcció General de Trànsit fruit del boom dels patinets elèctrics.

Un VMP és un vehicle d’una o més rodes propulsat per motor elèctric, d’una sola plaça, amb velocitat màxima de 25 quilòmetres per hora, i només poden estar equipats amb un seient o selló si estan disposats d’un sistema d’autoequilibrat. En cas que el patinet superi els 25 km/h es considera un ciclomotor. Si se supera aquesta velocitat pot suposar una sanció de 500 euros i la immobilització del vehicle.

Per tot això, es recorda a la ciutadania que des del 2 de gener s’han de complir aquestes mesures:

Poden circular a:

 • Carrers limitats a 30 km/h.
 • Carrers en plataforma única (només si està permesa la circulació de vehicles a motor). Està prohibit si són d’ús exclusiu per a persones vianants.
 • Illes de vianants  (només si està permesa la circulació de vehicles a motor). Està prohibit si són d’ús exclusiu per a persones vianants.
 • Voreres bici.
 • Carrils bici.

No poden circular a:

 • Voreres.
 • Zones destinades a l’ús exclusiu per a vianants.
 • Travessies, vies interurbanes.
 • Autopistes i autovies.

Obligacions per a la circulació:

 • Portar llum.

Recomanacions per a la circulació:

 • Portar casc.
 • Portar timbre.
 • Tenir més de 16 anys.

Informació d’interès:

 • A partir de l’11 de novembre de 2022 serà necessari disposar d’un certificat de circulació que els identifiqui i que acrediti que compleixen els requisits tècnics previstos en un manual.
 • Els conductors de VMP tenen l’obligació de sotmetre’s a testos d’alcohol i drogues.

Noves multes fruit de la nova normativa 

 • Anar amb patinet elèctric sota els efectes de l’alcohol: entre 500 i 1.00 euros, i immobilització del vehicle.
 • Conduir un patinet elèctric sota els efectes de drogues: 1.000 euros, i immobilització del vehicle.
 • Negar-se a realitzar les proves per usar alcohol o drogues: pot imputar-se delicte.
 • Fer ús del telèfon mòbil mentre es condueix: 200 euros de multa.
 • Dur auriculars mentre es condueix: 200 euros de multa.
 • Conduir per les vorers i zones de vianants: 200 euros de multa, a no ser que els municipis ho permetin expressament.
 • Conduir dues persones damunt un patinet: 100 euros de multa.
 • Quan es multa un menor: els pares o tutors del menor seran els responsables de la infracció i hauran de pagar-la ells

Cartell informatiu