BAN INFORMATIU AIGUA DE CANET

Es prohibeix l’ús d’aigua de consum humà (per beure i cuinar) en el poble de Canet de la Tallada

fins que no se solucionin els fets que han provocat l’incompliment del valor del paràmetre de manganès | Text informatiu