EXPOSICIÓ PÚBLICA APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025

En data 1 de desembre de 2022, el ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut, 2022-2025.

Actualment es troba en període d’exposició pública.

Podeu consultar el Pla en aquest enllaç.