AERÒDROM 318 – BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

Els elements de l’aeròdrom 318 de Canet de la Tallada han estat declarats Béns Culturals d’Interès Local (BCIL).