Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Unitat de Paisatge de l’Empordanet