Obra pública de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes

Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes