POUM

Pots accedir a través del Registre de planejament urbanístic de l’Ajuntament al següent enllaç.

Exposició pública modificació puntual número 3 del POUM

Exposició pública modificació puntual número 4 del POUM