Exposició pública del projecte constructiu de la Via Verda de Tor a la Tallada