Exposició pública modificació puntual número 4 del POUM