Aprovació inicial del projecte constructiu de la Pèrgola de Marenyà