Obra pública millora del parc infantil de Tor

Aprovació inicial de la memòria valorada de l'obra millora parc infantil de Tor