Subvencions

Subvencions rebudes per Dipsalut

 • Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07). Expedient: X2022000183, projecte “A la Tallada d’Empordà ens activem per a la millora de les condicions i els estils de vida”. Import concedit: 9.500 €. Import sol·licitat: 11.617,86 €
 • Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 2022-2023 – Núm. d’expedient 2022/956/X020201 X2022000134– Import concedit: 439,60 €. Import sol·licitat: 7.993,26 €
 • Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) – Expedient 2022/198/X020100 (X2022000248)–  Import concedit:724,17 €. Import sol·licitat: 5.895,95 €

Subvencions rebudes per Diputació de Girona

FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 (exp. 97/2022 i 98/2022), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

 • Despeses en manteniment de via pública, enllumenat i abastament d’aigua: 36.795,65 €
 • Actuacions en camins: 6.493,35 €
 • Cooperació cultural: 1.100,00 €
 • Noves tecnologies: 740,67 €
 • Despeses del lloc de secretaria intervenció: 10.000 €

TOTAL FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022: 55.129,67 euros

FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

La Diputació de Girona, en el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari (exp. 2022/7678 ), ha aprovat la concessió de la següent subvenció a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

 • Millora del parc infantil de Tor i el seu entorn: 21.663,90 euros

CAMPANYA DEL PLA A L’ACCIÓ 2022-23

La Diputació de Girona, en el marc de la Campanya del Pla a l’acció 2022-23 (exp. 2022/304), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

 • Línia 3. Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: 15.000 euros
 • Línia 5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis de propietat municipal: 15.000 euros