Obra pavimentació i adequació de la xarxa de sanejament i pluvials

Projecte pavimentació i adequació de la xarxa de sanejament i pluvials dels carrers Tramuntana, Major, Jaume Lloveras i Maria