Obra pública de la Via Verda de Tor a la Tallada

Exposició pública del projecte constructiu de la Via Verda de Tor a la Tallada

Projecte Constructiu Via Verda de Tor a la Tallada. Aprovació definitiva.