Obra pública de la Pèrgola de Marenyà

Aprovació inicial del projecte constructiu de la Pèrgola de Marenyà

Aprovació definitiva del projecte constructiu de la Pèrgola de Marenyà