Calendari laboral

Calendari de dies inhàbils 2022 i 2023. Calendari laboral i festes locals

ANY 2022
Festes locals 2022 (Acord del Ple de 30/09/2021):

• Dijous 14 d’abril (Dijous Sant).
• Dilluns 31 d’octubre.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022:
• Dissabte 1 de gener (Cap d’any)
• Dijous 6 de gener (Reis)
• Divendres 15 d’abril (Divendres Sant)
• Dilluns 18 d’abril (Pasqua Florida)
• Dilluns 6 de juny (Pasqua Granada)
• Divendres 24 de juny (Sant Joan)
• Dilluns 15 d’agost (l’Assumpció)
• Dimecres 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
• Dimarts 1 de novembre (Tots Sants)
• Dimarts 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• Dijous 8 de desembre (La Immaculada)
• Dilluns 26 de desembre (Sant Esteve)

Calendari 2022 en format iCal
Més informació: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/calendarilaboral/calendari-laboral-2022/


ANY 2023
Festes locals 2023 (Acord del Ple de 21/07/2022):

• Dijous 6 d’abril (dijous sant)
• Divendres 13 d’octubre.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023:
• Divendres 6 de gener (Reis)
• Divendres 7 d’abril (Divendres Sant)
• Dilluns 10 d’abril (Pasqua Florida)
• Dilluns 1 de maig (Festa del treball)
• Dissabte 24 de juny (Sant Joan)
• Dimarts 15 d’agost (l’Assumpció)
• Dilluns 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• Dijous 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
• Dimecres 1 de novembre (Tots Sants)
• Dimecres 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• Divendres 8 de desembre (La Immaculada)
• Dilluns 25 de desembre (Nadal)
• Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve)

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/calendarilaboral/calendari-laboral-2023/