Calendari laboral

Calendari de dies inhàbils 2023. Calendari laboral i festes locals

ANY 2023
Festes locals 2023 (Acord del Ple de 21/07/2022):

• Dijous 6 d’abril (dijous sant)
• Divendres 13 d’octubre.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023:
• Divendres 6 de gener (Reis)
• Divendres 7 d’abril (Divendres Sant)
• Dilluns 10 d’abril (Pasqua Florida)
• Dilluns 1 de maig (Festa del treball)
• Dissabte 24 de juny (Sant Joan)
• Dimarts 15 d’agost (l’Assumpció)
• Dilluns 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• Dijous 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
• Dimecres 1 de novembre (Tots Sants)
• Dimecres 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• Divendres 8 de desembre (La Immaculada)
• Dilluns 25 de desembre (Nadal)
• Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve)

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/calendarilaboral/calendari-laboral-2023/