Grups municipals

Els grups municipals a la Tallada d’Empordà són:

VEÏNS DE CANET, MARENYÀ, LA TALLADA I TOR (VCMTT)

Josep Ferrer Vilavella.

  • Alcalde, responsable de Governació, Urbanisme, Serveis,Personal, Medi Rural i Agricultura.

Maria Dolors Guardia Gasull .

  • Primer tinent d’alcalde, responsable de Benestar social, economia, hisenda.

Elisabeth Cruz Lozano

  • Segon tinent d’alcalde responsable d’ensenyament i joventut.

Ultano Gómez Ponsatí

  • Regidor de Cultura i festes.

Antoni Fernàndez Sandoval

  • Regidor de Comunicació, turisme i promoció econòmica. 

REPUBLICANS UNITS-ACORD MUNICIPAL (RU-AM)

Irene Gerónimo Vilella

  • Regidora

Jordi Colomé Garcia

  • Regidor