Grups municipals

Els grups polítics municipals de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà són:

Grup polític municipal de Veïns de Canet, La Tallada, Marenyà i Tor (VCTMT)

Maria Dolors Guàrdia Gasull

  • Alcaldia i responsable de Àrea de Governació, Règim interior, Hisenda, Benestar Social, Polítiques d’igualtat i Habitatge.

Antoni Fernández Sandoval

  • Primer tinent d’Alcalde, i responsable de Medi Ambient, Turisme, Participació, Comunicació i Promoció Econòmica.

Josep Ferrer Vilavella

  • Segon Tinent d’Alcalde i responsable d’Urbanisme, Agricultura, Obra Pública, Brigada i Serveis Municipals

Amandi Manuel Alonso Pujol

  • Àrea d’Educació, Cultura, Infància i Joventut, Cooperació i Gent Gran, Esports i Festes.

 Portaveu del grup municipal VCTMT Antoni Fernández Sandoval i portaveu suplent Josep Ferrer Vilavella.

 

Grup polític municipal de Republicans Units-Acord Municipal (RU-AM)

Jordi Colomé García

  • Regidor

Isabel Juncosa Gurgui

  • Regidora

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli

  • Regidor

 Portaveu del grup municipal RU-AM  Jordi Colomé Garcia i com a portaveu suplent Isabel Juncosa Gurgui.

 

Podeu consultar el resultat de les eleccions en aquest enllaç:

https://www.naciodigital.cat/municipals2019/municipi/17195/tallada/emporda