Junta de Govern Local

Alcaldia

Josep Ferrer Vilavella

Primer tinent d’alcalde

Maria Dolors Guardia Gasull

Segon tinent d’alcalde

Elisabeth Cruz Lozano

Àrees específiques

Governació, Personal, Medi Rural i Agricultura: Josep Ferrer Vilavella

Benestar social, economia, hisenda: Maria Dolors Guardia Gasull

Urbanisme i serveis: Josep Ferrer Vilavella

Ensenyament i joventut: Elisabeth Cruz Lozano

Cultura i festes: Ultano Gómez Ponsatí

Comunicació, turisme i promoció econòmica: Antoni Fernàndez Sandoval

 

Competències de la Junta de Govern

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis