Junta de Govern Local

Alcaldia

Maria Dolors Guàrdia Gasull

Primer tinent d’Alcalde

Antoni Fernández Sandoval

Segon tinent d’Alcalde

Josep Ferrer Vilavella

Àrees especifiques:

  • Àrea de Governació, Règim interior, Hisenda, Benestar Social, Polítiques d’igualtat i Habitatge: Maria Dolors Guàrdia Gasull
  • Àrea de Medi Ambient, Turisme, Participació, Comunicació i Promoció Econòmica: Antoni Fernández Sandoval.
  • Àrea d’Urbanisme, Agricultura, Obra Pública, Brigada i Serveis Municipals: Josep Ferrer Vilavella
  • Àrea d’Educació, Cultura, Infància i Joventut, Cooperació i Gent Gran, Esports i Festes: Amandi Manuel Alonso Pujol