Equip de govern

Alcaldia

Josep Ferrer Vilavella

Primer tinent d’alcalde

Maria Dolors Guardia Gasull

Segon tinent d’alcalde

Elisabeth Cruz Lozano

Àrees específiques

Governació, Personal, Medi Rural i Agricultura: Josep Ferrer Vilavella

Benestar social, economia, hisenda: Maria Dolors Guardia Gasull

Urbanisme i serveis: Josep Ferrer Vilavella

Ensenyament i joventut: Elisabeth Cruz Lozano

Cultura i festes: Ultano Gómez Ponsetí

Comunicació, turisme i promoció econòmica: Antoni Fernàndez Sandoval