Equip de govern

Alcaldia

Maria Dolors Guàrdia Gasull

Àrea de Governació, Règim interior, Hisenda, Benestar Social, Polítiques d’igualtat i Habitatge.

Primer tinent d’Alcalde

Antoni Fernández Sandoval

Àrea de Medi Ambient, Turisme, Participació, Comunicació i Promoció Econòmica.

Segon tinent d’Alcalde

Josep Ferrer Vilavella

Àrea d’Urbanisme, Agricultura, Obra Pública, Brigada i Serveis Municipals: Josep Ferrer Vilavella

Amandi Manuel Alonso Pujol

Àrea d’Educació, Cultura, Infància i Joventut, Cooperació i Gent Gran, Esports i Festes.