Edictes

Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1866 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal, any 2019
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1865 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de monitors i monitores de lleure. Any 2019
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1816 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de diverses sol·licituds d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 45-0 Edicte: 1451 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del padró d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 40-0 Edicte: 1316 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 917 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la modificació puntual número 2 del POUM de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2019 Bop: 11-0 Edicte: 134 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11098 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10315 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019