Edictes

Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3543 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública de la modificació de diverses ordenances
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2933 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2815 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient X2019000208 de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2184 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte de delegació de la signatura de la secretària dels certificats d'empadronament i compulsa de documents
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1866 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal, any 2019
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1865 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de monitors i monitores de lleure. Any 2019
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1816 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de diverses sol·licituds d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 45-0 Edicte: 1451 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del padró d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 40-0 Edicte: 1316 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2019