Edictes

Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5504 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació de les resolucions adoptades en relació al cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5171 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5157 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4564 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 3970 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient X2019000208 de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 3957 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del padró d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3543 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública de la modificació de diverses ordenances
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2933 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte de delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2815 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient X2019000208 de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2184 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte de delegació de la signatura de la secretària dels certificats d'empadronament i compulsa de documents