Edictes

Exercici: 2019 Bop: 180-0 Edicte: 7236 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte relatiu a un expedient de sol·licitud d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7102 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de diversos expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7061 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del padró d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6163 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'actuació específica en sòl no urbanitzable-2 (llicència ambiental)
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5917 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública de diversos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5682 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte sobre acords en relació al cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5504 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació de les resolucions adoptades en relació al cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5171 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5157 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4564 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018