Edictes

Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 240 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la denominació d'un carrer. Expedient X2020000779
Exercici: 2021 Bop: 11-0 Edicte: 217 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10144 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 4/2020 i 7/2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9985 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Desestimació i arxiu de l'expedient d'aprovació del Reglament del Consell de Poble del municipi de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9874 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 9060 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm. 4/2020 i 7/2020
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8282 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació del padró d'aigua potable del 3r trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7942 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de les taxes per la prestació de serveis de competència municipal
Exercici: 2020 Bop: 203-0 Edicte: 7422 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7310 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del padró d'aigua potable del 2n trimestre de 2020