Edictes

Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5959 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5661 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5156 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4948 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4610 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3955 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del 1r trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3952 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3064 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal de coordinadors i coordinadores i de monitors i monitores per a les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3060 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció i creació d'una borsa per a la contractació temporal a temps parcial de 3 joves per formar part de la Brigada Jove per a l'estiu de 2021
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2679 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Arovació inicial de l'actualització del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)