Edictes

Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4782 AJUNTAMENT LA TALLADA D'EMPORDÀ - Contractacions de personal per màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3891 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de vigilants per a la piscina municipal
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3625 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3571 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Convocatòria de licitació per al sotsarrendament d'una parcel·la
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2922 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal per a la Brigada Jove 2020
Exercici: 2020 Bop: 79-0 Edicte: 2457 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió aprovats durant el 2019 i el primer trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2027 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la instrucció sobre la tramitació de contractes menors de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1982 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació padró aigua potable 4t trimestre 2019
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2035 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública de l'atermenament d'unes finques
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1594 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública padró d'aigua potable 3r trimestre 2019