Edictes

Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3064 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal de coordinadors i coordinadores i de monitors i monitores per a les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3060 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció i creació d'una borsa per a la contractació temporal a temps parcial de 3 joves per formar part de la Brigada Jove per a l'estiu de 2021
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2679 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Arovació inicial de l'actualització del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2065 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1742 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública del padró de cobrança del consum, conservació i cànon d'aigua potable corresponent al quart trimestre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 34-0 Edicte: 1164 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 1195 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 240 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la denominació d'un carrer. Expedient X2020000779
Exercici: 2021 Bop: 11-0 Edicte: 217 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10144 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 4/2020 i 7/2020