Edictes

Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8551 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8543 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte constructiu de la Pèrgola de Marenyà
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7745 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del 2n trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 164-0 Edicte: 7354 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la denominació de dos carrers
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7232 AJUNTAMENT LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del "Projecte constructiu de la via verda entre els nuclis de Tor i la Tallada" i la relació de propietaris i béns afectats
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6910 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública de l'adhesió de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà al Consorci de les Vies Verdes de Girona
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5959 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5661 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5156 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4948 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020