Edictes

Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10289 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9886 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9884 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci de convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau titular del Jutjat de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9721 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 224-0 Edicte: 9087 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'adhesió al Consorci de la Costa Brava - Entitat local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9083 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de dos expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8531 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8530 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública de la modificació de crèdit 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8529 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8553 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte sobre la modificació puntual número 3 del POUM de la Tallada d'Empordà