Edictes

Exercici: 2019 Bop: 11-0 Edicte: 134 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11098 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10315 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10313 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del procés d'empadronament al municipi de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10312 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del pàrking d'autocaravanes del municipi de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10311 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions del municipi de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10310 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10309 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10045 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 218-0 Edicte: 9545 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del padró d'aigua potable