Edictes

Exercici: 2020 Bop: 203-0 Edicte: 7422 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7310 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del padró d'aigua potable del 2n trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7256 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 5969 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del padró d'aigua potable del 1r trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5608 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Modificació del règim de dedicació de l'alcaldessa
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5606 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5604 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4782 AJUNTAMENT LA TALLADA D'EMPORDÀ - Contractacions de personal per màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3891 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de vigilants per a la piscina municipal
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3625 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019