Edictes

Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11710 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2022-2025
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11815 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases i les convocatòries excepcionals en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal: una mitjançant sistema de concurs, per cobrir una plaça d'operari/ària de neteja (Exp. X2022000907) i una altra mitjançant sistema de concurs oposició per cobrir la plaça de brigada de serveis (Exp. X2022000906), vacants en aquest ajuntament
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11473 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de diversos projectes d'obres
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11373 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del 3r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11432 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2023 ( Exp. X2022000114)
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11265 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Esmena d'error material de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 10878 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10862 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del projecte executiu per a l'obertura i el manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10503 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9836 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública del projecte d'actuació específica per a la implantació d'un magatzem-taller de maquinària d'obra pública