Edictes

Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2922 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal per a la Brigada Jove 2020
Exercici: 2020 Bop: 79-0 Edicte: 2457 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió aprovats durant el 2019 i el primer trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2027 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la instrucció sobre la tramitació de contractes menors de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1982 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació padró aigua potable 4t trimestre 2019
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2035 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública de l'atermenament d'unes finques
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1594 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública padró d'aigua potable 3r trimestre 2019
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1366 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació memòria valorada per a la substitució de part de l'enllumenat exterior municipal de la Tallada d'Empordà i la implantació de nous punts de llum
Exercici: 2020 Bop: 37-0 Edicte: 1339 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Reglament del Consell de Poble del municipi de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10289 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9886 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2020