Convocatòries selecció de personal

Ofertes treball obertes

PROCÉS SELECTIU PER A L’ESTABILITZACIÓ D’UNA PLAÇA DE BRIGADA DE SERVEIS (AP) D’ACORD AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA I LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL.


PROCÉS SELECTIU PER A L’ESTABILITZACIÓ D’UNA PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA DE NETEJA (AP) D’ACORD AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA I LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

Ofertes treball tancades

Selecció urgent de 2 vigilants de la piscina municipal 


Procés selectiu. Brigada Jove 2022


Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal. Exp. Núm. X2021000453


Selecció urgent d’un/a vigilant de la piscina municipal (es poden presentar ofertes fins el dia 15 de juny a les 12 de la nit)


Selecció urgent auxiliar administratiu laboral interí mentre duri procés selecció (es poden presentar candidatures fins al 14/05/21 a les 00:00 hores)


Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball temporal de coordinadors i coordinadores i de monitors i monitores per a les activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà


Procés selectiu. Brigada Jove 2021


Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de vigilants per a la piscina municipal. Exp. Núm. X2020000337


Procés de Selecció Brigada Jove 2020.  Exp. Núm. X2020000253


ANUNCI CONVOCATÒRIA: 3 llocs de treball BRIGADA JOVE 2019. Exp. Núm. X2019000116


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA MONITORS DE LLEURE. Exp. Núm. X2019000115 (Tancada)


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA SOCORRISTES PISCINA MUNICIPAL. Exp. Núm. X2019000114 (Tancada)


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA BRIGADA JOVE ESTIU 2018. Exp. Núm. X2018000051 (Tancada)


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA DIRECTORS LLEURE. Exp. Núm. X2018000146 (Tancada)


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA MONITORS DE LLEURE. Exp. Núm. X2018000121 (Tancada)


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA PEONS BRIGADA. Exp. Núm. X2018000145 (Tancada)


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA VIGILANTS I SOCORRISTES PISCINA MUNICIPAL. Exp. Núm. X2018000123 (Tancada)


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA AUXILIARS ADMINISTRATIUS. Exp. Núm. X2018000052 (Tancada)


ANUNCI CONVOCATÒRIA: BORSA DE TREBALL TEMPORAL ADMINISTRATIUS/VES. Exp. Núm. X2018000118 (Tancada)


OFERTA DE TREBALL: Selecció del personal temporal per a la piscina municipal de la Tallada d’Empordà 


OFERTA DE TREBALL: Una plaça d’agutzil Ajuntament de la Tallada d’Empordà