Pla Local de Joventut 2022-2025

Exposició pública, aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2022-2025.

Consulteu el Pla:

Pla Local de Joventut – la Tallada d’Empordà 2022-2025