Pacte d’estat contra la violència de gènere

Mitjançant resolució de transferències de la Secretaria d’Estat d’Igualtat pel desenvolupament de noves i ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, es transfereixen fons als ajuntaments pel desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Les entitats locals podran destinar els fons que li corresponen del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere a la realització de projectes o programes que tinguin com a objectiu l’adopció de mesures per garantir la prestació de serveis relacionats amb la protecció i atenció de les víctimes de violència de gènere que són considerades serveis essencials.

A més, les entitats locals podran destinar els fons que li corresponguin del Pacte d’Estat per la realització de campanyes institucionals per prevenir la violència de gènere, així com projectes o programes preventius que tinguin com a finalitat garantir la prevenció enfront a totes les formes de violència contra les dones.

En aquest context, l’any 2019, l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha organitzat un espectacle de Teatre-fòrum sobre violència de gènere a la parella. A l’obra, “és de conya”, tres personatges viuen diferents situacions de la vida quotidiana creuades per estereotips de gènere, mites d’amor romàntic i violència a la parella.


logopactoestadocolor  1  2